กฎกติกา DummyQ ทัวร์นาเมนต์
กฎกติกาต่างๆ ต่อไปนี้เป็นกฎที่มีผลใน DummyQ ทัวร์นาเมนต์ ซึ่งผู้เล่นสามารถตรวจสอบและทำความเข้าใจกับกฎการเล่นได้ที่นี่ และเนื่องจากเราจะมีการจัดกิจกรรมทัวร์นาเมนต์พิเศษขึ้นบ่อยๆ ผู้เล่นที่ต้องการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์รอบพิเศษสามารถติดตามข่าวสารและประกาศได้จากทางเว็บไซต์ หรือแฟนเพจอื่นๆ ของ DummyQ
 • ทั่วไป

  • ทัวร์นาเมนต์จะเริ่มขึ้นทันทีเมื่อถึงเวลาที่กำหนด
  • ผู้เล่นจะถูกส่งเข้าสู่ห้องทัวร์นาเมนต์โดยการสุ่มและไม่สามารถเปลี่ยนห้องเล่นได้
  • กฎการเล่นเกมในทัวร์นาเมนต์ใช้กฎเดียวกับห้องเล่นทั่วไป
  • ในการเล่นทัวร์นาเมนต์จะมีการแบ่งออกเป็นรอบๆ ซึ่งผู้ชนะในแต่ละห้องจะได้เข้าสู่รอบต่อไป
  • หากในรอบนั้นๆ เหลือผู้เล่นต่ำกว่าหรือเท่ากับ 4 คน จะถือว่าป็นรอบตัดสินรอบสุดท้าย
  • อันดับการแข่งขันของผู้เล่นจะถูกจัดตามรอบที่ผู้เล่นผ่านในทัวร์นาเมนต์นั้นๆ ผู้เล่นที่ตกรอบในรอบเดียวกันจะถูกจัดอันดับตามคะแนนที่เล่นได้ในรอบนั้นๆ
  • ผู้เล่นที่มีคะแนนเท่ากันในรอบเดียวกันจะถูกจัดให้อยู่ในอันดับเดียวกัน หากเป็นผู้เล่นที่น็อคจะถูกจัดอันดับให้สูงกว่า
  • ผู้เล่นจะไม่สามารถใช้ระบบแชทติ้งพูดคุยกันได้ในห้องเล่นทัวร์นาเมนต์
 • การเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์

  • ค่าเข้าร่วมจะเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนเงินรางวัลของแต่ละทัวร์นาเมนต์
  • สามารถสมัครเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่ม 5 นาที
  • ผู้เข้าร่วมจะต้องเข้าสู่ห้องแข่งก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่ม 5 นาที
  • หากทัวร์นาเมนต์เริ่มแล้วจะไม่สามารถยกเลิกการสมัครได้
  • ในกรณีที่ผู้เล่นเข้าห้องทัวร์นาเมนต์ไม่ทันตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าตกรอบในทันที
 • รางวัลผู้ชนะ

  • เงินรางวัลจะถูกแบ่งออกและมอบให้แก่ผู้เข้าร่วม โดยจำนวนเงินรางวัลที่ผู้เล่นจะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับอันดับของผู้เล่นในทัวร์นาเมนต์นั้นๆ
  • ในกรณีที่มีผู้เล่นได้อันดับเดียวกัน ผู้เล่นทั้งหมดในอันดับนั้นๆ จะได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวนเต็มทุกคนโดยไม่ต้องแบ่งหารกัน
  • ผู้ชนะในทัวร์นาเมนต์จะได้รับสัญลักษณ์รูปถ้วยรางวัลเป็นเวลา 1 สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่ชนะทัวร์นาเมนต์
  • ในกรณีที่ในทัวร์นาเมนต์นั้นมีของรางวัลเป็นสิ่งของอย่างอื่นด้วย ผู้เล่นจะได้รับของรางวัลดังกล่าวพร้อมกับเงินรางวัลในเกมตามลำดับคะแนน (ผู้เล่นที่ได้รับของรางวัลจะต้องติดต่อมาทางเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตนและขอรับของรางวัลภายใน 24 ชม.)
  • เงินรางวัลที่ได้รับในเกมจะถูกหักค่าธรรมเนียม 10%
 • หลุดออกจากระบบ

  • ในกรณีที่ผู้เล่นหลุดจากเกมด้วยสาเหตุที่ไม่ได้เกิดจากปัญหาของตัวเกมหรือระบบ เช่น อินเทอร์เน็ตสัญญาณไม่ดี เป็นต้น ทาง DummyQ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  • ในกรณีที่ผู้เล่นอินเทอร์เน็ตหลุดและหลุดออกจากเกมขณะที่เล่นทัวร์นาเมนต์เกิน 2 ครั้ง จะถือว่าผู้เล่นตกรอบไป
  • ในกรณีที่หมดเวลาในแต่ละตาและผู้เล่นยังไม่ตัดสินใจเล่น ไม่ว่าจะในกรณีที่หลุดออกจากเกมหรือไม่ก็ตาม ระบบจะทำการเล่นให้เองโดยอัตโนมัติ
  • ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมไม่เพียงพอ ระบบมีปัญหา หรือต้องมีการตรวจเช็คระบบ หรืออื่นๆ ทัวร์นาเมนต์สามารถถูกยกเลิกได้โดยไม่มีการแจ้งเตือนก่อน
  • ในกรณีที่ลงชื่อเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์แล้ว และทัวร์นาเมนต์ถูกยกเลิกท่านจะได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนโดยทั้งหมด
 • ข้อห้าม

  ผู้เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ DummyQ ขณะทำการแข่งขันอยู่ไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำการดังต่อไปนี้ และหากผู้เข้าร่วมไม่ปฏิบัติตามกฏกติกาที่ตั้ง ทีมงานสามารถตัดสิทธิ์ผู้เล่นออกจากการแข่งขัน, ยึดรางวัล, รวมทั้งการระงับไอดีได้
  • พฤติกรรมใดๆ ที่แสดงออกว่าเป็นการช่วยผู้เล่นคนอื่นถือว่าเป็นการกระทำผิด
  • ห้ามไม่ให้ทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฏหมาย
  • ห้ามเล่นด้วยไอดีมากกว่า 1 ไอดี
  • ห้ามให้กระทำการใดๆ ที่เป็นการขัดขวางการเล่นเกมของผู้อื่น